Struggle by proxy

Photo: Siren Lauvdal

Photo: Siren Lauvdal

 

Hvem har rett til å fortelle en

historie?

Kan kunsten etterligne alt og alle? Eller er det noen gupper – eller temaer – kunstneren, dansen, ikke kan berøre? Vi lever i en tid da identitet har blitt politikk, og noens identitet er synligere knyttet til deres kropp enn andre. Kan man for eksempel i dans etterlikne kroppsspråket til et menneske med nedsatt funksjonsevne?

Med dokumentarismens grep manøvrerer Hege Haagenrud seg gjennom en undersøkelse av hvor langt hun som koreograf kan gå inn i et annet menneskes sårbarhet. Hun har en fasinasjon for det ufrivillig eksponerte, det vi ikke vedkjenner oss at fremkaller både skam og ubehagelig tiltrekning. I denne forestillingen følger hun spørsmålene om man, ved å iscenesette andres dysfunksjon, kan tråkke over i det etisk betenkelige, ved å dra andre med seg, helt enkelt. Og hjelper det at forestillingen beskriver hendelsene med et blikk rettet mot henne selv, slik at det kan gå i koreografens disfavør?

Choreography: Hege Haagenrud

Dancers: Stian Danielsen, Karen Lynne Bjerknesli and Ole Kristian Tangen

Dramaturgy: Gry Ulfeng

Composer: Rebekka Karijord

Sound design: Øyvind Mathisen and Hege Haagenrud

Light design: Norunn Standal

Premiere 25th of April 2019, Main stage, Bærum kulturhus
https://baerumkulturhus.no/hege-haagenrud-struggle-proxy

Funded by Arts Council Norway, FFUK, Fritt ord, Fond for lyd og bilde, Dramatikkens Hus, Bærum kommune